(Oslo, 26.02.2017)

Bruksområde

Med den elektroniske tjenesten www.homedecor.no, gir Roomly AB gratis produkt informasjon til tredjepart til forbruker. Vilkårene gjelder for brukerne av denne elektroniske tjenesten (bruker) om innholdet i produktene på nettet.

Generelle vilkår

Roomly AB tilbyr kun informasjon for brukeren. Roomly AB er ikke en retail business. Produkt informasjon gitt er ikke et juridisk bindende tilbud fra Roomly AB. Bruker bruk av den elektroniske tjenesten vil ikke resultere i en juridisk bindende avtale på noen måte mellom brukeren og Roomly AB om viste produkter.

For å klargjøre; det skaper ikke noen kontrakt, verken kontrakten for salg eller lignende, mellom brukeren og Roomly AB om kjøp av sikre produkter eller tjenester.
Spesielt når det gjelder viste produkter og tjenester, slik at ingen kontrakter for salg er forhandlet mellom brukeren og Roomly AB.

Kontrakter knyttet til kjøp av et produkt eller tjeneste som vises på nettsiden er utelukkende mellom nettbrukere og leverandøren av produktet. Hvis du er interessert i å kjøpe et bestemt produkt, vil du bli direkte overført fra den elektroniske tjenesten til leverandøren nettside hvor det spesifikke produktet vil. Før du kjøper bruker plikter å sjekke relevant informasjon om produktet og dets aktualitet basert på informasjon fra leverandøren.

Bedriftens navn, logo og / eller produktnavn nevnt på nettstedet kan være beskyttet av patenter og registrerte varemerker for sine respektive selskaper, forhandlere eller produsenter. Den angitte produktet er beregnet for personlig bruk og kan ikke brukes til noe annet enn private formål. Brukeren er strengt forbudt å laste ned produktet til en datamaskin eller en lagringsenhet. Gjentatt og systema nedlastinger av produktet, selv om bare i størrelse margen i forhold til størrelse og type produktinformasjon, behandles som likeverdige nedladding samme størrelse og type produkt og er dermed forbudt. Skriv Produkt er kun tillatt for privat bruk og bare mengden strengt nødvendig.

Å frem produktet er kun tillatt dersom det er en privat person til privat bruk. Det er ikke tillatt å bruke informasjonen til alle typer kommersiell bruk. Det er brukerens ansvar å produkt ment for privat bruk er ikke brukt på en uautorisert måte av en tredjepart.

Roomly AB forbeholder seg retten til når som helst å stanse publiseringen av nettstedet, for en periode eller fullstendig, og forbeholder seg retten til å endre eller fjerne deler av nettstedet eller hele elektroniske tjenesten uten varsel.

Ansvar for tekniske problemer

Selv Roomly AB stadig prøver å gi en teknisk fritt og uavbrutt strøm av data om sine egne systemer, programmer osv, så har Roomly AB ingen innflytelse på elektroniske tjenester som ikke tilhører deres egen online tjeneste, og dermed ikke Roomly AB plattform. Følgelig Roomly AB kan ikke holdes ansvarlig for sin forestilling. Roomly AB forbeholder seg retten til fritt å bestemme hvor lang tid det tar å analysere tekniske problemer. Roomly AB tar særlig ikke ansvar for funksjonalitet og kompatibilitet av systemer, programmer osv, som ikke hører direkte til den elektroniske tjenesten, og dermed ikke å Roomly AB plattform og Roomly AB dermed ikke kan påvirke.

Roomly AB tar ikke ansvar for aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet og / eller kvaliteten på informasjonen. Roomly AB kan ikke ta ansvar for den type, mengde og kvalitet på produkter, tjenester eller informasjon som selgeren tilbyr eller gir direkte eller indirekte refereres til, for. Instance. gjennom den såkalte «linker». Roomly AB tar ikke ansvar for de produkter og tjenester som vises på den elektroniske tjenesten, og hvis de virkelig kan kjøpes eller innhentet av selgeren til bestemte forhold.

Roomly AB og selgere drive sine respektive elektroniske tjenester, og dermed sine nettsider, helt uavhengig av hverandre. Derfor tar Roomly AB er ikke ansvarlig for grafikk, innhold og teknisk design av leverandørens nettside og tilbud av produkter, tjenester, informasjon og andre tjenester.

Garanti

Roomly AB kan bare akseptere ansvar for tap eller skade på brukeren, som er voldt forsettlig eller grovt uaktsomt av Roomly AB Roomly AB juridiske representanter eller senior representant. Den begrensede ansvar påvirker ikke ansvar i henhold til obligatoriske lover og forskrifter.

Ansvarsfraskrivelse / Lenker

Roomly AB tar uttrykkelig tar avstand fra alt innhold som vises på nettsteder som lenker fra en side drevet av roomly AB. Roomly AB understreker at det ikke har noen innflytelse over utformingen eller innholdet av nettsteder og deres underdomener lenke fra Roomly AB.

Copyright

Alle data, informasjon, søkeresultater og tekst på sider som vedlikeholdes av Roomly AB er beskyttet av opphavsrett. Reproduksjon, kopiering eller endring av deler eller hele er forbudt med mindre Roomly AB har gitt skriftlig pålegg. Enhver uautorisert endring, kopiering og / eller offentlige reproduksjoner regnes som forbrytelser mot ovennevnte lovbestemmelser og vil resultere i tiltale.

Personvern og bruk av Google Analytics

Roomly AB forplikter seg til å følge de juridiske retningslinjer for personvern.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en Internett-tjeneste som tilhører Google Inc. ( «Google»). Google Analytics bruker såkalte «cookies», tekstdata som er lagret på datamaskinen din som tillater oss å måle bruken av nettstedet vårt gjennom dataene gitt når du bruker siden. Informasjon produsert av cookies om ditt besøk på denne nettsiden (som inneholder din IP adresse) sendes til en server i USA og lagret der. Google gir et tillegg til nettleseren som hindrer at data som lastes ned til Google Analytics. Dette tillegget er tilgjengelig for nedlasting og installasjon på egen risiko fra: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettstedet for å lage rapporter om aktiviteten på nettstedet for nettoperatøren. Målet er å tilby tilleggstjenester knyttet til web nettstedbruk, samt nettverksbruk. I tillegg kan Google overføre, som hensiktsmessig, informasjon til tredjeparter dersom det kreves av lov eller på tredjeparts bearbeiding av data for Google. Informasjonen som Google mottar som en del av interessebasert annonsering og tredjepart (inkludert demografiske data, kjønn og interesser) kan lagres som en del av informasjonskapsler. Google vil ikke under noen omstendighet koble din IP adresse med andre data som er lagret av Google.

Du kan forhindre installasjon av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din; dette vi ønsker å påpeke at du da ikke kan være i stand til å bruke alle funksjonene på nettsiden. Ved å bruke dette nettstedet gir du din tillatelse til bruk av data som samles inn av Google i ovennevnte type og tilnærming, og de ovennevnte formål.

Endringer i vilkårene for bruk

Roomly AB forbeholder seg retten til å endre sine vilkår for bruk når som helst. En eksplisitt meldingen vil ikke bli gitt. Betingelser for bruk må kontrolleres uavhengig av hverandre og med jevne mellomrom av brukeren for å være informert om endringene.

Disse vilkårene for bruk og alle juridiske forhold mellom den endelige forbruker og roomly AB er gjenstand under svensk lov med unntak av FN-konvensjonen om internasjonal kjøpsloven. Hvis noen deler er eller blir ugyldige, de resterende klausuler forbli upåvirket.